ยินดีต้อนรับส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ยินดีต้อนรับทุกๆท่านด้วยความยินดียิ่ง นอกจากการให้บริการ ณ ที่ทำการฯแล้ว บล็อกเล็กๆแห่งนี้ก็คืออีกช่องทางของการให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อสอบถาม ศึกษาระเบียบและกฎหมาย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดต่อสื่อสารทางด้านนี้จะสามารถตอบสนองการใช้บริการอย่างสูงสุด

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เปิดตัวบล็อกส่วนโยธา อบต.ยายชา

ได้ฤกษ์เปิดตัว ส่วนโยธา อบต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อการนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์การทำงานของส่วนโยธา

หากท่านมีข้อสงสัยในส่วนใดสามารถสอบถามได้จากบล็อกนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น