ยินดีต้อนรับส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ยินดีต้อนรับทุกๆท่านด้วยความยินดียิ่ง นอกจากการให้บริการ ณ ที่ทำการฯแล้ว บล็อกเล็กๆแห่งนี้ก็คืออีกช่องทางของการให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อสอบถาม ศึกษาระเบียบและกฎหมาย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดต่อสื่อสารทางด้านนี้จะสามารถตอบสนองการใช้บริการอย่างสูงสุด

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แบบแปลนก่อสร้าง

แบบแปลนก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

คลิกๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น