ยินดีต้อนรับส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ยินดีต้อนรับทุกๆท่านด้วยความยินดียิ่ง นอกจากการให้บริการ ณ ที่ทำการฯแล้ว บล็อกเล็กๆแห่งนี้ก็คืออีกช่องทางของการให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อสอบถาม ศึกษาระเบียบและกฎหมาย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดต่อสื่อสารทางด้านนี้จะสามารถตอบสนองการใช้บริการอย่างสูงสุด

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภารกิจตัดหญ้าบำรุงเส้นทางเพื่อแม่

    ส่วนโยธาอบต.ยายชา ได้รวมกำลังพลตัดหญ้าเกาะกลางถนนเพชรเกษม ระหว่างปากซอยโรมัน ถึง ปากทางเข้าวัดไร่ขิง ภารกิจนี้เพื่อแม่ ๑๒ สิงหา มหาราชินี


ภารกิจหลักเป็นงานของหมวดการทางอ้อมน้อยแต่ด้วยได้รับการประสานว่ากำลังพลของหมวดฯไม่เพียงพอเนื่องด้วยต้องรับเสด็จ ๕ สายทาง ดังนั้นอบต.ยายชาต้องจัดการในภารกิจนี้ไปพลางๆเสียก่อน

จึงขอแจ้งผู้ที่สัญจรระหว่างเส้นทางนี้เพื่อทราบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น